Edukacja kluczem do wygranej

,,Ucz się, ucz, ponieważ nauka do potęgi klucz! ” – pewnie niejednokrotnie usłyszałeś to od osób bardziej obytych. Jedni mówią, że okres edukacji jest niesamowity, a drudzy, że pamiętają go jako najokropniejszy okres w ich życiu. Jak jest rzeczywiście? Nie da się tego stwierdzić, bo wyraźnie widać, że zdania są różne.

Każdy po ukończeniu szkoły wystawia indywidualną opinię na ten temat. Można zauważyć, że osoby, które obecnie się uczą częstokrotnie narzekają, aczkolwiek z drugiej strony na myśl przychodzą opowiadania mamy, w których tak niesamowicie szczęśliwie wspomina lata przebyte w szkolnej ławce. Zdaje się, że nauczyciele wtedy byli całkiem innymi osobami, a ich podejście budziło zachwyt. Bywały oczywiście wyjątki.

W tych czasach też bywają, aczkolwiek zwykle w przeciwną stronę. Słowo „nauka” jest rozumiana przez każdego w inny sposób. Potrzeba na to spojrzeć jednostronnie. Niektórzy lekcją nazywają całe swoje życie. Uzyskują wiedzę, którą mogą umieścić w danej dziedzinie, aczkolwiek nie twierdzą, że jest to za sprawką szkoły. Natomiast są osoby, dla których nauka kojarzy się tylko i wyłącznie z tonami książek, ocenami wstawianymi do dziennika. Cóż, można by rzec, że w każdym z tych sformułowań jest troszkę słuszności.

Nie można zapominać, że ludziom, którzy się uczą, mają wzorowe wyniki jest prościej w życiu, bowiem dostać się na odpowiednie studia nie jest tak bardzo łatwo. Jeśli ktoś pragnie profesjonalizować się w kierunku np. medycyny, nauka jest niezbędna, a zdobyta mądrość będzie towarzyszyć przez cały czas pełnienia swojego zawodu. Żadna gafa nie jest dopuszczalna. Osoby, które posiadają kłopoty z wiedzy, mogą się rozwijać praktycznie. Praca fizyczna góruje nad umysłową. To jednak nie powinno zrażać młodych osób do zdobywania wiedzy, gdyż z czasem docenią te godziny przebywane na mozolnym powtarzaniu usypiającego materiału na sprawdzian.

Podsumowując: zdobyta wiedza i umiejętności towarzyszą nam nieprzerwanie, a przykładem może być czytanie i pisanie. Nauka wydaje sporo kluczy, a tylko do nas należy decyzja czy ich użyjemy.